گزارش باگ

گزارش باگ
در صورت مشاهده باگ یا نقص عملکرد،‌ می‌توانید با گزارش دادن آن در حفظ امنیت خرید و اطلاعات کاربران یاری کنید. پس از بررسی گزارش توسط تیم مربوطه در صورت امکان هدیه‌ای جهت قدردانی تقدیم شما خواهد شد.
راه های ارتباطی جهت گزارش

شماره تلفن همراه
۰۹۱۳۹۷۳۶۰۹۳ – ۰۳۱۵۷۴۵۴۱۴۱