شیرالات بهداشتی

یکی از قطعات مهم دستگاه تصفیه آب  شیرالات بهداشتی آن است که دارای انواع مختلفی می باشد. شیرالات بهداشتی تصفیه آب را شیر برداشت هم می نامند.