مخزن

یکی از مهم ترین قطعات دستگاه تصفیه آب مخزن می باشد و باید کیفیت انتخابی این محصول بالا باشد چون کیفیت بالای مخزن می تواند در کیفیت خروجی آب هم تاثیر  بسیار زیادی داشته باشد.