دستگاه تصفیه آب صنعتی

طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی با گروه آبینه،یکی از مهم ترین کاربرد های دستگاه تصفیه آب  صنعتی برای مجموعه های بزرگی چون مدارس، کارگاه ها، مراکز آموزشی، مراکز اداری و… اشاه نمود.